BS handzender terugleren naar frequentie 868.3 MHz

 

HSE2 BS

De knop indrukken en het gele tape eruit trekken. Tijdens deze procedure de knop ingedrukt houden en niet los laten.

Hij zal eerst van langzaam naar snel in blauw knipperen en vervolgens van langzaam naar snel in rood knipperen.

Hierna kan je de knop loslaten en is deze voorbereid om in te leren voor frequentie 868.3 MHz (handzenders met blauwe knopjes).

Als je nu de knop weer indrukt dan gaat een rood lampje branden.

 

Andere BS handzenders (zonder gele tape)

Haal de batterij uit de handzender. Druk nu de bedieningsknop van de handzender in hou deze ingedrukt terwijl u de batterij weer in de handzender doet. Het ledlampje gaat blauw knipperen. Blijf de knop ingedrukt houden, mogelijk stopt het knipperen even maar dat gaat dan vanzelf weer verder en dan gaat het blauwe knipperen over in rood knipperen. Blijft de knop nog steeds ingedrukt houden totdat het knipperen stopt. De handzender is nu voorbereid om in te leren voor frequentie 868.3 MHz.