Handzender BS naar BS kopiëren

 

Hieronder volgt het stappenplan hoe u de code van de ene BS-handzender naar de andere BS-handzender moet inleren/overzenden:

Houdt beide handzenders naast elkaar met een ruimte van ca. 2 cm ertussen:

Druk op de handzendertoets van handzender A, waarvan u de radiocode wilt overzenden en houd deze ingedrukt

De radiocode wordt verzonden; de LED licht gedurende 2 seconden blauw op en dooft dan uit.
Na 5 seconden knippert de LED afwisselend rood en blauw, de radiocode wordt verzonden.

Leg er de handzender B, die de radiocode dient te ontvangen, links naast.
Druk op de handzender toets die met de nieuwe radiocode gecodeerd/ingeleerd moet worden en houd deze ingedrukt.

De LED knippert langzaam blauw
Als de radiocode herkend wordt, knippert de LED snel blauw.
Na 2 seconden dooft de LED uit.  

Let op: voor het overzenden heeft u 15 seconden tijd. Als binnen deze tijd de radiocode niet succesvol overgezonden wordt, moet het proces herhaald worden.

Onze tip! Houd de ruggen van de handzenders strak tegen elkaar aan tijdens het kopiëren 

Succes met het inleren! Mocht het niet lukken, aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Klik hier voor de handleiding!