handzender inleren op Supramatic E of P aandrijving

Supramatic E of P, serie 2


Voor het inleren van een handzender op de geïntegreerde ontvanger in de Supramatic E/P kunt  u de volgende procedure volgen:

1.    2 x Prg toets indrukken ( 0 verschijnt op het display)
2.    Prg toets 4 sec. ingedrukt houden ( een puntje gaat knipperen)
3.    Handzendertoets indrukken en vasthouden (0 gaat knipperen)
4.    2 x Prg toets indrukken (0 verschijnt en gaat over in - )  

Nu zal uw handzender ingeleerd zijn.

Als u nog meer handzenders heeft

Uw andere handzenders dienen nu op de nieuw ingeleerde handzender opnieuw ingeleerd te worden:

U houdt de bronzender in uw linkerhand. De nieuw in te leren handzender houdt u in uw rechterhand er naast, tegen elkaar aan.

Dan drukt u eerst op de bronzender uw linker hand het knopje in dat u gebruikt, u blijft dit vasthouden. Het lampje blijft continue branden (mogelijk gaat ook uw garagedeur nu open/dicht).

Binnen 1 seconde drukt u nu ook van de  handzender in uw rechterhand het te gebruiken knopje in en blijft dit vasthouden. Het  lampje zal eerst  langzaam knipperen. Dit gaat na 4 x over in snel knipperen. Op dit moment is de 2e handzender ingeleerd. U kunt alles loslaten.