Het programmeren/resetten van de FCT3 BS codeschakelaar

Bekijk onze instructievideo's!

Het programmeren van de Hörmann FCT3 BS codeschakelaar.

 

 

1. Activeer het systeem door een willekeurige toets in te drukken.
2. Druk op de sleuteltoets en bijv. codeplaats 1 en bevestig met de sleuteltoets.
3. Voer de door u gekozen 4-cijferige pincode in en bevestig met de sleuteltoets.
4. Voer de door u gekozen code nogmaals in en bevestig met de sleuteltoets.

Codeschakelaar programmeren met handzender;

1. Houdt de handzender bij de codeschakelaar.
2. Druk de werkende toets van de handzender in en houdt deze ingedrukt.
3. Wanneer het lampje van de handzender rood-blauw begint te knipperen, toets de door u gekozen 4-cijferige code in en druk op de  sleuteltoets, houdt de sleuteltoets ingedrukt!
4. Het lampje van de codeschakelaar zal blauw knipperen, houdt de sleuteltoets ingedrukt tot deze 4 x sneller knippert. U kunt nu loslaten.
5. De codeschakelaar is nu geprogrammeerd op de elektrische aandrijving.

 

Het resetten van de Hörmann FCT3 BS codeschakelaar.

 

Resetten

1. Demonteer het kastbovendeel en haal de batterij uit de codeschakelaar voor 10 seconden.
2. Druk op de cijfertoets 0 en houd deze ingedrukt.
3. Plaats, terwijl u cijfertoets 0 indrukt, de batterij terug in de codeschakelaar.
4. De LED gaat blauw knipperen, houd cijfertoets 0 nog steeds ingedrukt.
5. De LED licht langdurig blauw op, laat nu de cijfertoets 0 los.
6. U kunt nu de codeschakelaar terugplaatsen en de nieuwe code invoeren.

Let op: wanneer de cijfertoets te vroeg wordt losgelaten, worden er geen nieuwe radiocodes toegewezen!

 

Codeschakelaar BS terug programmeren naar 868 Mhz.

1. Volg bovenstaande instructies op voor het resetten van de codeschakelaar.
2. Blijf de cijfertoets 0 ingedrukt houden, de LED knippert 4 seconden langzaam rood – de LED knippert 2 seconden snel rood – de LED licht  langdurig rood op.
3. De radiocode is ingesteld op 868 Mhz.