Inleren handzender op de Promatic serie 2

 

Voor het inleren van de handzender op de geïntegreerde ontvanger van de Promatic serie 2 kunt u de volgende procedure volgen:

De drukknop aan de onderzijde v.d. aandrijving bestaat uit 2 gedeeltes: ca. 2/3 deel met een transparant klepje met een rood lampje eronder (voor inleren eindstop) en een kleiner grijs knopje ca. 1/3 deel, iets dieper gelegen met een P erop.

De drukknop (grijs) met de P aan de onderzijde van de motor kort indrukken, het rode LED lampje wat door het transparante gedeelte v.d. schakelaar zichtbaar is, gaat nu knipperen.

Nu de gewenste toets van de handzender indrukken en ingedrukt houden totdat het LED lampje v.d. motor snel gaat knipperen. Dan kan de handzender toets weer losgelaten worden en is de handzender ingeleerd. Druk éénmaal op de transparante knop om het leerproces te sluiten.

Uw andere handzenders dienen nu op de nieuw ingeleerde handzender opnieuw ingeleerd te worden:

U houdt de bronzender in uw linkerhand. De nieuw in te leren handzender houdt u in uw rechterhand er naast, tegen elkaar aan.

Dan drukt u eerst op de bronzender uw linker hand het knopje in dat u gebruikt, u blijft dit vasthouden. Het lampje blijft continue branden (mogelijk gaat ook uw garagedeur nu open/dicht).

Binnen 1 seconde drukt u nu ook van de  handzender in uw rechterhand het te gebruiken knopje in en blijft dit vasthouden. Het  lampje zal eerst  langzaam knipperen. Dit gaat na 4 x over in snel knipperen. Op dit moment is de 2e handzender ingeleerd. U kunt alles loslaten.