Instructies FCT3-1 BS en FCT10-1 BS codeschakelaar (nieuw model)

 

 

 

Programmeren van pincode: 

 1. Activeer het systeem door een willekeurige toets in te drukken.
 2. Druk op de sleuteltoets en bijv. codeplaats 1 en bevestig met de sleuteltoets.
 3. Voer de door u gekozen 4-cijferige pincode in en bevestig met de sleuteltoets.
 4. Voer de door u gekozen code nogmaals in en bevestig met de sleuteltoets.

Codeschakelaar programmeren op de aandrijving (Promatic 4 BS):

 1. Druk op de P-toets (programmeertoets) op de aandrijving. De led zal rood knipperen.
 2. Druk op een willekeurige toets van codeschakelaar om deze te activeren
 3. Druk de door u gekozen pincode in gevolgd door de sleuteltoets - houd de sleuteltoets ingedrukt! - de led gaat rood-blauw knipperen
 4. Zodra de rode led op de aandrijving sneller gaat knipperen, laat u de sleuteltoets los 
 5. Om het leerproces af te sluiten, drukt u nog 6 x op de P-toets van de aandrijving, tot de led groen oplicht

Codeschakelaar programmeren via de handzender:

 

 

 1.  Houdt de handzender bij de codeschakelaar.
 2.  Druk de werkende toets van de handzender in en houdt deze ingedrukt.
 3. Wanneer het lampje van de handzender rood-blauw begint te knipperen, toets de door u gekozen 4-cijferige code in en druk op de  sleuteltoets, houdt de sleuteltoets ingedrukt!
 4. Het lampje van de codeschakelaar zal blauw knipperen, houdt de sleuteltoets ingedrukt tot deze 4 x sneller knippert. U kunt nu loslaten.
 5. De codeschakelaar is nu geprogrammeerd op de elektrische aandrijving.

Resetten: 

 

1. Demonteer het kastbovendeel en haal de batterij uit de codeschakelaar voor 10 seconden.
2. Druk op de cijfertoets 0 en houd deze ingedrukt.
3. Plaats, terwijl u cijfertoets 0 indrukt, de batterij terug in de codeschakelaar.
4. De LED gaat blauw knipperen, houd cijfertoets 0 nog steeds ingedrukt.
5. De LED licht langdurig blauw op, laat nu de cijfertoets 0 los.
6. U kunt nu de codeschakelaar terugplaatsen en de nieuwe code invoeren.

Let op: wanneer de cijfertoets te vroeg wordt losgelaten, worden er geen nieuwe radiocodes toegewezen!

 

Terugprogrammeren naar "oude" 868 frequentie. Voor aandrijvingen van serie 2 - vanaf 2003 tot 2013:

 1. Demonteer het kastbovendeel en haal de batterij uit de codeschakelaar voor 10 seconden.
 2. Druk op de cijfertoets 0 en houd deze ingedrukt.
 3. Plaats, terwijl u cijfertoets 0 indrukt, de batterij terug in de codeschakelaar.
 4. De LED gaat blauw knipperen, houd cijfertoets 0 nog steeds ingedrukt.
 5. De LED licht langdurig blauw op,
 6. Blijf de cijfertoets 0 ingedrukt houden, de LED knippert 4 seconden langzaam rood – de LED knippert 2 seconden snel rood – de LED licht langdurig rood op.

 De radiocode is ingesteld op 868 Mhz.