Resetten van de eindstoppen Supramatic aandrijving

Supramatic

Serie 1 (aandrijvingen tot ca. maart 2006):

De deur in half geopende positie:

-Op het display van de motor drukt u éénmaal op de 'prg' toets. Het indicatieveld zal een 1 aangeven en daarna vanzelf overspringen naar een knipperende L.

-Druk nu op het pijltje  naar boven. De deur zal open gaan.

-Vervolgens drukt u op het knopje met het pijltje naar beneden,  de deur gaat volledig dicht en daarna vanzelf weer open, aansluitend verschijnt een snel knipperende L op het display.  Bij aandrijvingen ouder dan ca. 2006 zal deze L niet meer verschijnen en is de eindstop ingeleerd.

Serie 2 (aandrijvingen vanaf ca. maart  2006):  

-Nu opnieuw het pijltje naar beneden indrukken en de deur gaat dicht, waarna hij vanzelf weer volledig open gaat. De volgende cyclus ( een sluiting en een opening) doet de aandrijving zelfstandig.

-Na het bereiken van de eindpositie “deur open”  knippert een getal. Dit getal duidt de maximale vastgestelde kracht aan.

( 0-2: optimale krachtverhoudingen / 3-9: slechte krachtverhoudingen. De installatie dient gecontroleerd of geregeld te worden)

Serie 3 BS (aandrijvingen vanaf januari 2012)

Als er niet iets is wat de deur blokkeert dan kan de motor met een reset zijn nieuwe eindafstelling opslaan.

Ga als volgt te werk.

Druk de PRG toets in op het codepaneel van de aandrijving en houdt deze ca. 5 seconden ingedrukt totdat hier 00 komt te staan
Druk kort op het pijltje omhoog. Nu komt hier de code 10 te staan.
Druk kort de PRG toets in en de 10 wijzigt in een L
Druk kort de pijl omhoog in en de deur gaat 3 tot 4 keer open en dicht. Nu worden de nieuwe waarden opgeslagen.

Als de deur stil staat in geopende stand komt er een 11 in het display. Als er geen handzenders aangeleerd hoeven te worden dan zal de motor automatisch na ca. 25 seconden in de normale gebruiksmodus schakelen en komt er een horizontaal streepje boven in het display te staan. De reset is voltooid en de motor kan normaal bediend worden.