Wissen en opnieuw inleren van radiocodes | Supramatic aandrijving

 

 

Wissen radiocodes bij de Supramatic  aandrijving serie 2 (geïntegreerde ontvanger):

Menu P kiezen
Parameter 0, 1 of 2 kiezen
De PRG-toets indrukken tot het decimaalpunt begint te knipperen
De open-toets (   ) en de dicht-toets (  ) gelijktijdig indrukken
Het decimaalpunt stopt met knipperen. Alle coderingen van de betreffende functie zijn gewist.

Inleren handzenders

Nu moeten de bestaande handzenders weer ‘ingeleerd’ worden. Dat doet u als volgt:

2 x Prg toets indrukken ( 0 verschijnt op het display)
Prg toets 4 sec. ingedrukt houden ( een puntje gaat knipperen)
Handzendertoets indrukken en vasthouden (0 gaat knipperen)
2 x Prg toets indrukken (0 verschijnt en gaat over in - ) 

Uw andere handzenders dienen nu op de nieuw ingeleerde handzender(bronzender) opnieuw ingeleerd te worden:

U houdt de bronzender in uw linkerhand. De nieuw in te leren handzender houdt u in uw rechterhand er naast, tegen elkaar aan.

Dan drukt u eerst op de bronzender uw linker hand het knopje in dat u gebruikt, u blijft dit vasthouden. Het lampje blijft continue branden (mogelijk gaat ook uw garagedeur nu open/dicht).

Binnen 1 seconde drukt u nu ook van de  handzender in uw rechterhand het te gebruiken knopje in en blijft dit vasthouden. Het  lampje zal eerst  langzaam knipperen. Dit gaat na 4 x over in snel knipperen. Op dit moment is de 2e handzender ingeleerd. U kunt alles loslaten. 

 

Wissen radiocodes bij de Supramatic BS serie 3

 

De codes moeten per handzender verwisseld worden:

Reset van de handzender, let op: wanneer meerdere toetsen zijn geprogrammeerd, moeten deze elk apart gereset worden.

1. Open het batterijdeksel en verwijder de batterij 10 seconden.

2. Druk op een handzendertoets en houd deze ingedrukt.

3. Plaats de batterij en sluit het batterijdeksel (houd nog steeds de toets ingedrukt).

- de LED knippert 4 seconden langzaam blauw.

- de LED knippert 2 seconden snel blauw.

- de LED licht langdurig blauw op.

4. Laat de handzendertoets los.

De radiocode is nu gewist.

 

Zenders opnieuw programmeren op de aandrijving;

Voorop de aandrijving zit een programmeerknop PRG:

1. druk de PRG-toets 5 seconden in tot er een cijfer in de display komt.

2. Druk met de pijltjestoets naar boven tot menu 11 in de display verschijnt en knippert.

2. Wanneer de 11 knippert, druk de gewenste toets van de handzender in en houd deze ingedrukt.

3. de zender gaat blauw-rood knipperen, als de 11 gaat branden/knipperen , is de handzender ingeleerd.

 

Let op! De aandrijving staat nu nog in de “leermodus”, waardoor de handzender nog niet werkt. Na ca. 1 minuut schakelt de aandrijving automatisch naar de gewone gebruiksmodus en kunt u de aandrijving nu bedienen met de zender.

Wilt u meerdere handzenders aanleren aan de motor, dan kunt u de overige zenders kopiëren aan de ingeleerde handzender.